hetirend

  • Közösségi média!

hetirend

A nevelés hat területen zajlik: anyanyelv, ének-zene, testnevelés/alapozó torna, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra. A fenti nevelési területek a mindennapjaink részei, a hetirend csupán azt mutatja, hogy az adott napon mely területtel foglalkozunk kiemelten. Két héten átívelő témáink az évkörhöz (a természet ritmusához, az ünnepekhez) igazodnak.

Az alábbi táblázatban első félévünk hetirendje olvasható:  

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

7.30 – 8.30

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

8.30 -9.00

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

9.00 – 10:00

anyanyelv

ének1./alapozó torna1.

vizuális nevelés/íráselőkészítés 1.

 sakk 1./alapozó torna 1.

kirándulás/környezetismeret
10.15 – 10.30

gyümölcs

gyümölcs

gyümölcs

gyümölcs kirándulás/környezetismeret
10:30 – 11:30 szabad játék ének2./alapozó torna2. vizuális nevelés 2./íráselőkészítés 2. sakk 2./alapozó torna 2.

kirándulás/gyümölcs

11.30 – 12.50

levegőzés

szabad játék/levegőzés

szabad játék/levegőzés

szabad játék/levegőzés

kirándulás/környezetismeret

12.55 – 13.15

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

13.15 – 14.15

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

14.30-

iskola-előkészítő torna

asztali  játékok/egyéni fejlesztések

 levegőzés

egyéni fejlesztések/asztali jatékok

heti értékelés/szabad játék

-15.30

iskola-előkészítő torna

szabad játék

úszás

szabad játék

szabad játék

15.30 – 15.50

uzsonna

uzsonna

úszás

uzsonna

uzsonna

16.00 – 17.00

játék/udvar

játék/udvar

uzsonna/levegőzés

játék/udvar

játék/udvar