hetirend

  • Közösségi média!

hetirend

A nevelés hat területen zajlik: anyanyelv, ének-zene, mozgás, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra. A fenti nevelési területek a mindennapjaink részei, a heti rend csupán azt mutatja, hogy az adott napon mely területtel foglalkozunk kiemelten. Két héten átívelő témáink az évkörhöz (a természet ritmusához, az ünnepekhez) igazodnak.

Az alábbi táblázatban első félévünk heti rendje olvasható:  

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 – 8.30

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

8.30 -9.00

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

9.00 – 10:00

mesezene

vizuális nevelés 1.

énekes népi játékok, néptánc

 iskola-előkészítő torna

kirándulás/környezetismeret
10.20 – 10.40

gyümölcs

gyümölcs

gyümölcs

gyümölcs kirándulás/környezetismeret
10:40 – 11:30 szabad játék. egyéni fejlesztések szabad játék/logopédia szabad játék. egyéni fejlesztések szabad játék. egyéni fejlesztések

kirándulás/környezetismeret

11.30 – 12.45

levegőzés/szabad játék

szabad játék/levegőzés

szabad játék/levegőzés

szabad játék/levegőzés

kirándulás/környezetismeret

12.50 – 13.15

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

13.30 – 14.30

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

14.30-

mozgáskotta –

vizuális nevelés 2.

 anyanyelvi nevelés: vers, mese

környezetismeret matematikai tartalommal

heti értékelés/szabad játék

-15.30

mozgáskotta – mozgásfejlesztés

vizuális nevelés 2.

anyanyelvi nevelés: vers, mese

környezetismeret matematikai tartalommal

szabad játék

15.30 – 15.45

uzsonna

uzsonna

uzsonna

uzsonna

uzsonna

15.50 – 17.00

játék/udvar

játék/udvar

játék/udvar

játék/udvar

játék/udvar