hetirend

  • Közösségi média!

hetirend

A nevelés hat területen zajlik: anyanyelv, ének-zene, testnevelés/alapozó torna, matematika, környezetismeret, vizuális kultúra. A fenti nevelési területek a mindennapjaink részei, a heti rend csupán azt mutatja, hogy az adott napon mely területtel foglalkozunk kiemelten. Két héten átívelő témáink az évkörhöz (a természet ritmusához, az ünnepekhez) igazodnak.

Az alábbi táblázatban első félévünk heti rendje olvasható:  

 

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 – 8.30

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

érkezés, játék, lábtorna

8.30 -9.00

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

közös reggeli, beszélgetőkör

9.00 – 10:00

mesezene

alapozó torna

énekes népi játékok, néptánc

 alapozó torna

kirándulás/környezetismeret
10.20 – 10.40

gyümölcs

gyümölcs

gyümölcs

gyümölcs kirándulás/környezetismeret
10:40 – 11:30 szabad játék. egyéni fejlesztések versek, drámajátékok vizuális nevelés 1./ íráselőkészítés 1. logikai játékok,sakk 

kirándulás/környezetismeret

11.30 – 12.45

levegőzés/szabad játék

szabad játék/levegőzés

szabad játék/levegőzés

szabad játék/levegőzés

kirándulás/környezetismeret

12.50 – 13.15

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

ebéd/mosdóhasználat

13.30 – 14.30

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

mese/pihenés

14.30-

iskola-előkészítő torna

asztali  játékok/egyéni fejlesztések

 vizuális nevelés 2.

egyéni fejlesztések/asztali játékok

heti értékelés/szabad játék

-15.30

iskola-előkészítő torna

szabad játék/egyéni fejlesztések

íráselőkészítés 2.

szabad játék/egyéni fejlesztések

szabad játék/mozgásfejlesztés

15.30 – 15.45

uzsonna

uzsonna

uzsonna

uzsonna

uzsonna

15.50 – 17.00

játék/udvar

játék/udvar

játék/udvar

játék/udvar

játék/udvar