stáb, szakértőink

  • Közösségi média!

stáb, szakértőink

Szakértői hátterünk
Logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus áll rendelkezésünkre. A maximum tizenkét fős gyerekcsoport összetételéből következik, hogy az egyes évek során mely szakértők segítik munkánkat. Előzetes felmérések után heti egy, vagy két alkalommal foglalkoznak azokkal a gyermekekkel, akiknek szükségük van rá.

 

Augusztin Annamária
logopédus, szakértő, mesterpedagógus

1988-ban végeztem el a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, és azóta logopédusként dolgozom. Friss diplomásként a Belügyminisztérium óvodáinál helyezkedtem el Budapesten. Az évek során folyamatosan jártam vissza a főiskolára hospitálni, és továbbképzéseken vettem részt.

1996-ban Amerikába mentem a gyermekeimmel, ahol betekintést nyerhettem az ottani pedagógusok és gyógypedagógusok munkájába. Fél évet töltöttem el ott.

1997-ben Budaörsre hívtak dolgozni, és mivel akkor már ott laktunk, éltem a lehetőséggel. Budaörsön aktív logopédiai élet fogadott, sok logopédussal és sok továbbképzési lehetőséggel. 

Elvégeztem egy számítógépes tanfolyamot, mert Amerikában láttam, hogy ez a jövő. Kinyílt a világ, hiszen az interneten keresztül minden elérhetővé vált számomra. Budaörsön már nem csak a kollégákkal volt napi kapcsolatom, de a szülőkkel is, hiszen lehetőséget adtam, hogy az érdeklődő szülők bármikor beülhettek a foglalkozásaimra, és így van ez mind a mai napig. A kollégáimmal rendszeresen találkozunk, és segítjük egymás munkáját. Az óvónőkkel és a tanárokkal nagyon jó a kapcsolatom, és mindig törekszem is arra, hogy ez így legyen. Nyitott vagyok kéréseikre és kérdéseikre.

1998-ban Vincéné Bíró Etelkától 120 órában beszédtechnikát tanultam, mert nagyon érdekelt a beszédjavításon túl a színpadi beszéd is.
2000-ben a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola kért fel óraadónak a levelezős óvodapedagógus képzésükre. 2004-ig tanítottam beszédművelést.

Az évek során folyamatosan képeztem magamat, nem hagytam ki egyetlen adódó továbbképzési lehetőséget sem.

Munkatársaimmal közösen kidolgoztunk egy logopédiai- fejlesztőpedagógiai eljárást, amelyet évek óta sikeresen használunk az óvodás gyermekek tanév eleji szűrésében.

Nagyon fontos, és meghatározó volt az életemben az agykontroll tanfolyam, mert a dolgokat más megvilágításba helyezte, pozitív gondolkodásra nevelt, aminek nagy hasznát látom mindennapjainkban, és a kollégáimmal való kommunikációban. Tudom az esetleg rosszabbnak tűnő dolgokat másként szemlélni és ezt a fajta szemléletmódot a kollégáknak is átadom.

2015-ben kértek fel a Vitamaxi iskola-előkészítő csoport logopédusának, és boldogan vállaltam, hiszen az iskolában újra találkozom az óvodásaimmal, akiket immár jó ismerek, és tudom egyengetni az útjukat az első osztályban is.

 

Bada Györgyi Zsemle
tanár, nyaraltatáspedagógus

Több szakmai kitérőt követően jutottam el a gimnáziumi tanárságtól a Vitamaxi iskola-előkészítő csoporthoz. Ezzel párhuzamosan bő három évtizede foglalkozom az 5 és 15 év közötti korosztállyal.

A nevelési területek közül az anyanyelvi fejlesztés, a drámapedagógia és az ének-zene áll a legközelebb hozzám. Autodidaktaként és szervezetten folyamatosan képzem magam: pl. “Felkészítő tanfolyam a MESEZENE program óvodai alkalmazásához”; “Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz”; “Mozgás és tanulás – a ritmus és a mozgás szerepe a 6-12 éves korosztály tanulási-tanítási folyamatban”; “Drámapedagógia”.

Az alternatív pedagógiai iskolák közül a Waldorf és a Montessori elemeiből használok leginkább, saját módszereim közül pedig a szinte minden tevékenységre kiterjeszthető, kreatív fantáziajátékot, a megértő humort és a holisztikus szemléletet említem.

Úgy vélem, az (iskolai) élet sikerének záloga a kiegyensúlyozott, kíváncsi, nyitott, terhelhető személyiség. Ilyen gyerekeket szeretnénk iskolába indítani az együtt töltött vitamaxis év végén.

 

Kovács Kriszta
tanító, mozgásterapeuta

Tanítóként végeztem, 2000-től dolgoztam állami- és magánintézményben egyaránt. Két évig vittem egy iskola-előkészítő csoportot, eddigi karrierem legszebb évei voltak!

Úgy érzem, ez a korosztály áll hozzám legközelebb, ezért is örültem meg nagyon, amikor a Vitamaxi álláshirdetésére rábukkantam. A Vitamaxi családias, elfogadó és vidám légkört áraszt. Úgy érzem ez a hely nyugalmat és biztonságot nyújt egy iskolába készülő kisgyermeknek. 2005-ben elvégeztem és azóta alkalmazom az Alapozó Mozgásterápiát, ami segíti a gyerekek értelmi-, érzelmi- és mozgásfejlődését.

Külön öröm számomra, hogy a Vitamaxiban ezt a tudásomat is kamatoztathatom. Szeretem a kreativitást igénylő, logikai és mozgásos játékokat. Nagyon fontosnak tartom a nevelésben az őszinte figyelmet és a humort.

Célom, hogy vidám, nyitott és kiegyensúlyozott gyerekek kerüljenek ki a kezem közül.

 

Szabó Éva
tanító, gyógypedagógus

Általános iskolai tanítóként kezdtem a pályámat. Tanítottam ovi-suli programban (ahol az egyik tanító óvónői képesítéssel is bírva nagycsoporttól vette át a kicsiket, és első osztályban csatlakozott mellé a másik pedagógus), illetve Zsolnai-féle Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programban (ahol a bábozás, tánc, furulyázás, testnevelés a napi rutin része volt). Szép és tartalmas évek voltak, de folyamatos hiányérzetem volt: mégsem pontosan ez az, amit csinálni szeretnék.

Így végeztem el a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolát, és tíz nagyszerű évet töltöttem el egy speciális iskola korai fejlesztő tagozatán. Csoportban és ambuláns formában is dolgoztam a kicsikkel, többféle mozgásfejlesztő módszer alkalmazásával, komplex korai fejlesztést csinálhattam team – munkában, remek kollégákkal.

Közben folyamatosan tanultam valamit, hogy jobban értsem a világ és benne a magam működését. Kíváncsiságom sokfelé vitt: tanultam Neurolingvisztikus Programozást (mert a szavak ereje nagy és a helyes kommunikáció igen sokat segíthet), grafológiát (mert írásunk annyi mindent mond rólunk), rajzelemzést (mert akikkel én dolgozom még nem írnak, de a képi megjelenítésük mégis hosszan mesél), néhány félév gyógytornászatot – amit nem fejeztem be – mert megtapasztaltam, hogy első anyanyelvünkön, a mozgáson keresztül milyen korán és hatékonyan segíthetünk.

Meggyőződésem, hogy a szakmaiság mellett az értő figyelem, egymás tisztelete és annak belátása, hogy (a zseniális Mérő Lászlóval szólva) mindenki másképp egyforma, a szilárd alapja mindennemű nevelésnek-tanításnak.

 

Witt Judit
pedagógiai asszisztens

Judit a Vitamaxi indulásakor robbant be hozzánk, és azóta oszlopos tagja Stábunknak. Munkabírása, vidámsága, gyerekszeretete, ötletessége és páratlan megoldóképessége pillanatok alatt nélkülözhetetlenné tette.

Számára nem létezik lehetetlen: egykettőre “terülj-terülj asztalkám”-at varázsol az étkezésekhez, villámgyorsan megszereli az elromlott laminálót, szerződéseket gépel rekordidő alatt, játékokat és tornaeszközöket rendel akciósan a neten, eltűnt szemüvegeket a föld alól is előteremt. Napközben könnyedén mosolyogva idelibben, hogy simogatva vigasztaljon, odalibben, hogy ruhát igazítson, orrot fújjon, majd a mesesarokba telepszik és lágyan duruzsolva álomba meséli a fáradt lurkókat.

Ha a Kő-hegy felé vesszük utunkat, azonnal bakancsot húz és lelkesen kirándul velünk. Kedvenc helyét magunk között csak Wittamaxi-hegyként emlegetjük.